SLIDER

INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT
MANAGEMENT CONSULTING
EXPORT / IMPORT

www.fairteco.eu Co vše děláme

DIVIZE FAIRCON

FAIRCON se v rámci FAIRTECO Holdingu zabývá poradenstvím. Pomáhá společnostem zvyšovat prodeje, podporuje jejich rozvoj a růst. Také jim radí při pronikání na zahraniční trhy anebo je na nich přímo zastupuje. Hlavním přínosem klientům je úspora času, peněz a minimalizace rizik a možných ztrát z neúspěchu vstupu na zahraniční trh. Předmětem činnosti této divize je především poskytování kvalifikovaných informací a dat souvisejících se vstupem a efektivním fungování na zahraničních trzích. Výsledkem činnosti této divize je zodpovězení otázek a poskytnutí doporučení, na základě kterých jsou klienti schopni činit rozhodnutí v následujících oblastech:

 • Tržní příležitosti
 • Konkurenční prostředí
 • Právní podmínky vstupu na trh
 • Daňové předpisy
 • Doporučení formy vstupu na trh (obchodní zastoupení / obchodní partner / pobočka firmy/založení vlastní firmy)
 • Strategie vstupu na trh
 • Načasování vstupu
 • Obchodní zastoupení
 • Založení a usídlení společnosti
 • Bankovní a platební styk
 • Pracovně právní předpisy
 • Financování, pobídky a podpory
 • Logistika a doprava
 • Obchodní partnerství

CONSULTING , PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
EXPORTNÍ DOTACE, NEMOVITOSTI
EXPORT / IMPORT

SERVIS

FAIRCON se specializuje se na tyto oblasti:

CONSULTING

 • Analýzy zavádění nových produktů na trh
 • Průzkumy a vyhledání vhodných trhů
 • Due diligence pro strategická rozhodnutí k/o vstupu na nové trhy
 • Studie proveditelnosti

PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ

 • Projektový management
 • Zajišťování bankovních produktů ze (zahraničních) finančních domů
 • Vyhledávání prověřených partnerů na zájmových trzích
 • Budování a péče o vztahy s regulátory trhu (poltická reprezentace/veřejný sektor/úřady)

EXPORTNÍ DOTACE

 • Evropské strukturální fondy
 • Dotace ze státního rozpočtu
 • Investiční pobídky
 • Identifikace podpor exportu

NEMOVITOSTI

 • Výběr vhodných průmyslových nemovitostí – brownfileds/greenfields
 • Správa a pronájem skladových prostor
 • Investice do průmyslových i osobních nemovitostí

EXPORT / IMPORT

 • Zajištění strategických partnerů pro podnikání
 • Zprostředkování obchodních kontaktů v zahraničí
 • Obchodní zastoupení na zahraničních trzích

Kontakt

Chcete se o něm dozvědět víc? Napište nám a my Vás budeme rádi kontaktovat!

zdenek.balga@gmail.com
Vídeňská 153/119b 619 00 Brno, CZECH REPUBLIC